Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, rum 5.265
DK-9000 Aalborg

Google Maps

Søren Dosenrode sd@cgs.aau.dk
Peter Øhrstrøm poe@hum.aau.dk

Find Kaj Munk på facebook

Kaj Munk tekster findes i “Kaj Munk – Studieudgave på Web” – www.kajmunk.aau.dk – søg i teksterne og download

Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet” og digitale dokumenter under menupunktet “Digi. dok.”


Siegumfeldts bibliografi: 4

13. december

1931 >Kirke og Teater, , Jyllandsp.,
samme dag: Brev fra Axel Illum.
samme dag: Brev fra Marie og Peter Munk.
===
1931 >Kirke og Teater, , Jyllandsp.,
samme dag: Brev fra Axel Illum.
samme dag: Brev fra Marie og Peter Munk.
===
1934 >En ganske almindelig Folkekirkepræst, om Okke Brodersen Gram. Optr. i Himmel og Jord S. 112 flg., Dag. N.,
===
1936 >De Pokkers Fasaner, , Nat.,
===

Fra datodatabase: 30

13. december

1923 >Brev fra W. Zachariae.  (W. Zachariae) (57.07.01)
===
1924 >Brev både fra Herluf og Lone Aagaard sendt fra Thorshavn. (Herluf Aagaard) (43.01.01)
===
1924 >Brev fra William Knudsen om bl.a. brylluppet imellem Lone og Herluf Aagaard. (William Knudsen) (34.10.02)
===
1924 >Brev fra Lilleø vedr. lån af penge (formodentlig i forbindelse med den første bil-køretur til Vedersø samme år). (Asger Holm) (23.17.03)
===
1925 >Brev fra Marie og Peter Munk.  (Peter Munk) (59.01.01)
===
1925 >Kort fra Anna Pedersen.  (Anna Pedersen) (17.14.01)
===
1925 >Postkort fra Anna Pedersen. (Anna Pedersen) (17.14.01)
===
1925 >Brev fra Hans Brix ang. "En Idealist".  (Hans Brix) (09.03.01)
===
1927 >Kort fra Herluf Aagaard.  (Herluf Aagaard) (73.12.03)
===
1931 >Brev fra Axel Illum.  (Axel Illum) (82.04.01)
samme dag: Kirke og Teater, , Jyllandsp.
samme dag: Kirke og Teater, , Jyllandsp.
===
1931 >Brev fra Marie og Peter Munk.  (Peter Munk) (59.06.01)
samme dag: Kirke og Teater, , Jyllandsp.
samme dag: Kirke og Teater, , Jyllandsp.
===
1935 >Brev fra Jyllands-Posten.  (Hans Hansen) (45.15.02)
===
1935 >Brev fra Valdemar Rørdam (Bispebjerg Hospital), bl.a. om Rørdams indlæggelse og situationen i Danmark. (Valdemar Rørdam) (35.16.03)
===
1937 >Hilsen fra Arnold Busck. (Arnold Busck) (35.18.01)
===
1938 >Brev fra Busck vedr. "Fugl Fønix", som det anbefales at vente med pga. ringe succes med "Filmen om Chr. 2." (Arnold Busck) (35.22.01)
===
1938 >Brev fra Hilding Bidsted.  (Hilding Bidsted) (08.05.02)
===
1938 >Brev fra Erna Reimer.  (Erna Reimer) (103.06.01)
===
1939 >Brev fra Thorvald Larsen vedr. "Egelykke". (Thorvald Larsen) (22.09.01)
===
1940 >Brev fra Victor Balslev ang. Munks artikel "Et haardført og nøjsomt Danmark" i Nationaltidende d. 12.12.1940. (Victor Balslev) (86.06.02)
===
1940 >Munk skriver til Ib Gottlieb Petersen.  (Ib Gottlieb Petersen) (76.02.01)
===
1940 >Munk skriver til "Kære Hr og Fru og Frøken Rifbjerg", dvs. Ove Rifbjerg, Lis Rifbjerg (født Rasmussen) samt Anne Rifbjerg (senere Anne Rifbjerg Lindhagen) og Helle Rifbjerg, i Kandestederne med tak for opholdet. (Kilde: I begyndelsen var lyset: En bog om Kandestederne, s. 208-210, brev fra Kaj Munk gengivet s. 209). (Ove Rifbjerg) (00.00.00)
===
1940 >Munk skriver til Gottlieb Petersen vedr. tale i Sverige. (Ib Gottlieb Petersen) (37.16.01)
===
1940 >Brev fra Aase Hauch.  (Aase Hauch) (15.07.02)
===
1940 >Brev fra H. Hastrup.  (H. Hastrup) (101.01.05)
===
1940 >Brev fra Johannes Jensen.  (Johannes Jensen) (101.06.02)
===
1940 >Brev fra A. C. Sterndorff.  (A. C. Sterndorff) (106.02.02)
===
1942 >Brev fra Poul Bræmme.  (Poul Bræmme) (85.05.03)
===
1942 >Brev fra Ida Wael.  (Ida Wael) (43.09.03)
===
1943 >Brev fra Trier Hansen.  (Folke Trier Hansen) (39.23.01)
===
1943 >Brev fra Frederik Wested. (Carl Fredrik Wested) (07.04.07)
=== Kaj Munk Forskningscentret • Rendsburggade 14, rum 5.265 • DK-9000 Aalborg   Google Maps

 Opdateret: 2017-09-26