Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
c/o Jørgen Albretsen
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, rum 5.265
DK-9000 Aalborg

e-mail: kmf@hum.aau.dk
tlf. +45 99 40 91 24
Google Maps

Find Kaj Munk på facebook

Kaj Munk tekster findes i “Kaj Munk – Studieudgave på Web” – www.kajmunk.aau.dk – søg i teksterne og download

Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet” og digitale dokumenter under menupunktet “Digi. dok.”


Siegumfeldts bibliografi: 2

7. december

1940 >Nyt fra Bogladen, Efteraarets Bøger., Nat.,
samme dag: Brev fra Thure Jacobsen.
samme dag: Brev fra Ebbe Sadolin om bl.a. en boggave som tak.
===
1940 >K.M. taler og læser Niels Ebbesen p. Holt Bjerg Drengehjem, , Vends. T.,
samme dag: Brev fra Thure Jacobsen.
samme dag: Brev fra Ebbe Sadolin om bl.a. en boggave som tak.
===

Fra datodatabase: 29

7. december

1918 >Brev fra Elisa Bockelund, som minder om bibeltime hos Grev Ahlefeldt-Laurvig. (Elisa Bockelund) (17.17.03)
===
1920 >Brev fra Ida Wael.  (Ida Wael) (43.04.05)
===
1922 >Brev fra W. Zachariae.  (W. Zachariae) (57.07.01)
===
1923 >Kort fra Ida Wael.  (Ida Wael) (16.12.09)
===
1924 >Brev fra Marie og Peter Munk.  (Peter Munk) (58.08.01)
===
1925 >Brev fra Ida Wael.  (Ida Wael) (43.06.01)
===
1925 >Brev fra Christian Krog.  (Christian Krog) (14.02.03)
===
1926 >Brev fra Anna Pedersen ang. bl.a. orlov. (Anna Pedersen) (00.00.00)
===
1927 >Brev fra Niels Skytte.  (Niels Skytte) (85.07.01)
===
1930 >Brev fra Hilding Bidsted.  (Hilding Bidsted) (08.03.01)
===
1931 >Brev fra Ebba With. (Ebba With) (37.13.01)
===
1931 >Brev fra Paola L. Illum om bl.a. "Cant". (09.25.04)
===
1933 >Brev fra Jyllands-Posten.  (Hans Hansen) (45.14.03)
===
1936 >Brev fra Flensborg Avis.  (Ernst Christiansen) (04.02.01)
===
1937 >Brev fra Politiken.  (46.03.05)
===
1937 >2 breve fra Louis Rasmussen.  (Louis Rasmussen) (53.01.01)
===
1938 >Brev fra Svend Methling.  (Svend Methling) (11.04.05)
===
1938 >Brev fra Karen Krag.  (Karen Krag) (57.10.04)
===
1938 >Brev fra Harald Stabehl.  (Harald Stabehl) (11.07.06)
===
1938 >Brev fra Herluf Aagaard. (Herluf Aagaard) (18.03.02)
===
1938 >Brev fra Hans Brix bl.a. om "Egelykke". (Hans Brix) (09.06.01)
===
1939 >Brev fra Berlingske Tidende.  (90.19.01)
===
1939 >Brev fra Busck vedr. Studenterforeningen, hvor Munk har talt for Finlandshjælen. (Arnold Busck) (35.23.01)
===
1940 >Brev fra Thure Jacobsen.  (Thure Jacobsen) (75.04.01)
samme dag: Nyt fra Bogladen, Efteraarets Bøger., Nat.
samme dag: K.M. taler og læser Niels Ebbesen p. Holt Bjerg Drengehjem, , Vends. T.
===
1940 >Brev fra Ebbe Sadolin om bl.a. en boggave som tak. (Ebbe Sadolin) (12.21.01)
samme dag: Nyt fra Bogladen, Efteraarets Bøger., Nat.
samme dag: K.M. taler og læser Niels Ebbesen p. Holt Bjerg Drengehjem, , Vends. T.
===
1942 >Brev fra Harald Mogensen vedr. at erindringsbogen er afsendt til Pastor Blicher Winther, Thorshavn. (Harald Mogensen) (34.08.01)
===
1943 >Munk skriver til Ida Wael.  (Ida Wael) (43.15.02)
===
1943 >Brev fra Arne Sørensen om bl.a. "Før Cannae" (Arne Sørensen) (37.09.02)
===
1943 >Brev fra Valborg larsen.  (Valborg Larsen) (102.02.01)
=== Kaj Munk Forskningscentret • Rendsburggade 14, rum 5.265 • DK-9000 Aalborg • tlf. +45 99 40 91 24 • e-mail kmf@hum.aau.dk   Google Maps

 Opdateret: 2016-11-28