Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Kroghstræde 3, rum 4.129
DK-9220 Aalborg Ø
kmf@hum.aau.dk
tlf. +45 99 40 91 24
Kort

Find Kaj Munk på facebook
Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet”


Siegumfeldts bibliografi: 4

1. marts

1932 >En Hilsen, om Cant i Anledn. af Fr. Schyberg i Dag.N. 28/2. Svar fra ham i Dag.N. 3/3, Dag. N.,
===
1936 >Den hvide Dame paa Heden, Optr. i Liv og glade Dage S. 15 flg., Jyllandsp.,
===
1940 >Det haster, i Anledn. af Udenrigsministermøde i Kbh. Svar fra Dr. Rank i Ekstrabl. 1/3., Nat.,
samme dag: Brev fra Det Norske Teatret ang. "Kærliighed".
===
1942 >Vore Søfolk i fremmede Havne, , Berl. T.,
samme dag: Brev fra Martinus Wested om bl.a. "Med Ordets Sværd", "Præsten og Studenten", Westeds tale i Jelling og skrivning i Tidende.
samme dag: Brev fra Poul Reumert.
samme dag: Brev fra Johannes Hoffmeyer,
samme dag: Brev fra Camilla Jensfen.
===

Fra datodatabase: 25

1. marts

1920 >Brevkort fra Christian Krog. (Christian Krog) (17.19.04)
===
1920 >Brevkort fra Christian Krog.  (Christian Krog) (17.19.04)
===
1925 >Brev fra Ingolf Sestoft.  (Ingolf Sestoft) (87.08.02)
===
1925 >Brev fra marie og Peter Munk.  (Peter Munk) (59.01.01)
===
1925 >Postkort fra Christian Krog, Canada. (Christian Krog) (17.19.05)
===
1926 >Munk skriver til Arne Lyngby.  (Arne Lyngby) (86.15.02)
===
1927 >Brev fra Marie og Peter Munk.  (Peter Munk) (59.03.01)
===
1927 >Brev fra Anna Pedersen bl.a. Pastor Aagaard og Winther og lidt af hvert. (Anna Pedersen) (31.06.02)
===
1928 >Brev fra Nis Petersen.  (Nis Petersen) (78.05.01)
===
1928 >Munk skriver til sine plejeforældre.  (Peter Munk) (76.07.01)
===
1933 >Munk skriver til Lise fra London.  (Lise Munk) (04.10.03)
===
1933 >Brev fra Erwin Magnus.  (Erwin Magnus) (10.17.02)
===
1937 >Brev fra Århus Teater.  (Erik Henning-Jensen) (82.07.01)
===
1937 >Brev fra Det kgl. Teater.  (Andreas Møller) (09.19.04)
===
1938 >Brev fra Laust Moltesen.  (Laust Moltesen) (52.02.01)
===
1938 >Brev fra Thorvald Larsen ang. "Han sidder ved Smeltediglen" (Potteskårs-stykket).  (Thorvald Larsen) (74.04.01)
===
1938 >Brev fra Det kgl. Teater.  (Andreas Møller) (09.16.02)
===
1939 >Brev fra Odense Teater.  (Helge Rungwald) (82.06.01)
===
1940 >Brev fra Det Norske Teatret ang. "Kærliighed". (73.14.04)
samme dag: Det haster, i Anledn. af Udenrigsministermøde i Kbh. Svar fra Dr. Rank i Ekstrabl. 1/3., Nat.
===
1941 >Brev fra Arvid Englind Teaterförlag ang. "Egelykke".  (Arvid Englind) (91.17.02)
===
1941 >Brev fra Anna Hansen vedr. hendes faders død. (Anna Hansen) (34.09.04)
===
1942 >Brev fra Martinus Wested om bl.a. "Med Ordets Sværd", "Præsten og Studenten", Westeds tale i Jelling og skrivning i Tidende. (Martinus Wested) (23.05.02)
samme dag: Vore Søfolk i fremmede Havne, , Berl. T.
===
1942 >Brev fra Poul Reumert.  (Poul Reumert) (05.03.03)
samme dag: Vore Søfolk i fremmede Havne, , Berl. T.
===
1942 >Brev fra Johannes Hoffmeyer,  (Johannes Hoffmeyer) (101.02.01)
samme dag: Vore Søfolk i fremmede Havne, , Berl. T.
===
1942 >Brev fra Camilla Jensfen.  (Camilla Jensfen) (101.06.01)
samme dag: Vore Søfolk i fremmede Havne, , Berl. T.
=== Kaj Munk Forskningscentret • Kroghstræde 3, rum 4.129 • DK-9220 Aalborg Ø • tlf. +45 99 40 91 24 • e-mail kmf@hum.aau.dk   Kort

 Opdateret: 2015-02-23