Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Kroghstræde 3, rum 4.129
DK-9220 Aalborg Ø
kmf@hum.aau.dk
tlf. +45 99 40 91 24
Kort

Find Kaj Munk på facebook
Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet”


Siegumfeldts bibliografi: 2

27. november

1938 >Inden Skuddet falder, , Nat.,
samme dag: Brev fra Poul Bræmme.
samme dag: Brev fra Max Husum.
samme dag: Brev fra Berlingske Tidende.
samme dag: Brev fra Kai Hammerich vedr. arrangement (program vedlagt) med underholdning og bespisning af arbejdsløse i K.B.-hallen.
samme dag: Brev fra Frode Lund.
samme dag: Brev fra Holger Thestrup.
===
1938 >Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem, om Jøderne. Svar paa Angreb i Anledn. af ovenst. Art., Jyllandsp.,
samme dag: Brev fra Poul Bræmme.
samme dag: Brev fra Max Husum.
samme dag: Brev fra Berlingske Tidende.
samme dag: Brev fra Kai Hammerich vedr. arrangement (program vedlagt) med underholdning og bespisning af arbejdsløse i K.B.-hallen.
samme dag: Brev fra Frode Lund.
samme dag: Brev fra Holger Thestrup.
===

Fra datodatabase: 31

27. november

1925 >Brev fra Marie og Peter Munk.  (Peter Munk) (59.01.01)
===
1925 >Brev fra Anna Pedersen ang. bl.a. Munks ensomhed i Vedersø. (Anna Pedersen) (31.05.02)
===
1927 >Brev fra Marie og Peter Munk.  (Peter Munk) (59.03.01)
===
1928 >Brev fra Lise.  (47.06.01)
===
1929 >Brev fra Herluf Aagaard.  (Herluf Aagaard) (73.11.04)
===
1929 >Brev fra Johannes Carøe.  (Johannes Carøe) (56.03.08)
===
1931 >Brev fra Halfdan Lorenzen.  (Halfdan Lorenzen) (88.08.01)
===
1931 >Brev fra Henny Bauditz. 27.11.1931. (Henny Bauditz) (67.01.02)
===
1933 >Brev fra Frederik Borgbjerg.  (84.16.04)
===
1934 >Telegram fra Andreas Møller med "Tilykke med drengen" (Arne Munks fødsel). (Andreas Møller) (09.19.02)
===
1936 >Brev fra Dansk Jagttidende. (42.12.01)
===
1937 >Brev fra Berlingske Tidende.  (45.11.03)
===
1938 >Brev fra Poul Bræmme.  (Poul Bræmme) (85.05.02)
samme dag: Inden Skuddet falder, , Nat.
samme dag: Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem, om Jøderne. Svar paa Angreb i Anledn. af ovenst. Art., Jyllandsp.
===
1938 >Brev fra Max Husum. (Max Husum) (81.09.03)
samme dag: Inden Skuddet falder, , Nat.
samme dag: Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem, om Jøderne. Svar paa Angreb i Anledn. af ovenst. Art., Jyllandsp.
===
1938 >Brev fra Berlingske Tidende.  (45.12.01)
samme dag: Inden Skuddet falder, , Nat.
samme dag: Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem, om Jøderne. Svar paa Angreb i Anledn. af ovenst. Art., Jyllandsp.
===
1938 >Brev fra Kai Hammerich vedr. arrangement (program vedlagt) med underholdning og bespisning af arbejdsløse i K.B.-hallen. (Kai Hammerich) (33.11.01)
samme dag: Inden Skuddet falder, , Nat.
samme dag: Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem, om Jøderne. Svar paa Angreb i Anledn. af ovenst. Art., Jyllandsp.
===
1938 >Brev fra Frode Lund.  (Frode Lund) (103.09.01)
samme dag: Inden Skuddet falder, , Nat.
samme dag: Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem, om Jøderne. Svar paa Angreb i Anledn. af ovenst. Art., Jyllandsp.
===
1938 >Brev fra Holger Thestrup.  (Holger Thestrup) (104.06.01)
samme dag: Inden Skuddet falder, , Nat.
samme dag: Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem, om Jøderne. Svar paa Angreb i Anledn. af ovenst. Art., Jyllandsp.
===
1939 >Indbydelse fra Studenterforeningens Seniorat i forbindelse med en æresaften for Betty Nansen.  (102.07.01)
===
1940 >Brev fra Harald Sandbæk.  (Harald Sandbæk) (56.12.09)
===
1940 >Brev fra Trier Hansen.  (Folke Trier Hansen) (39.21.02)
===
1940 >Brev fra Poul Gammelgaard.  (Poul Gammelgaard) (101.01.01)
===
1940 >Brev fra Provst A. Hindsholm.  (A. Hindsholm) (101.01.06)
===
1941 >Brev fra Saxon & Lindströms Förlags A.-B. (76.03.01)
===
1941 >Telegram fra Aage Schoch, hvor han meddeler, at han er suspenderet. (Aage Schoch) (51.01.02)
===
1941 >Brev fra Jyllands-Posten.  (Hans Hansen) (95.03.01)
===
1941 >Brev fra Jyllands-Posten.  (Hans Hansen) (95.03.01)
===
1941 >Brev fra Ole Walther Hansen.  (Ole Walther Hansen) (101.06.01)
===
1942 >Brev fra Kelvin Linnemann. (Kelvin Linnemann) (44.07.03)
===
1943 >Brev fra H. Helweg ang. et turbulent møde hos biskoppen (formodentlig Fuglsang Damgaard). (H. Helweg) (86.12.04)
===
1943 >Brev fra Martinus Wested om bl.a. tidens forhold. (Martinus Wested) (23.05.03)
=== Kaj Munk Forskningscentret • Kroghstræde 3, rum 4.129 • DK-9220 Aalborg Ø • tlf. +45 99 40 91 24 • e-mail kmf@hum.aau.dk   Kort

 Opdateret: 2014-11-21