Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Kroghstræde 3, rum 4.129
DK-9220 Aalborg Ø
kmf@hum.aau.dk
tlf. +45 99 40 91 24
Kort

Find Kaj Munk på facebook
Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet”


Siegumfeldts bibliografi: 2

3. september

1932 >"Ordet"s Forfatter tilfreds, Telefoninterview, Berl. A.,
samme dag: Telegram fra Axel Illum ang. "Ordet".
samme dag: Telegram fra Busck vedr. "Ordet", som nu er færdig.
samme dag: Brev fra Gerda Christophersen hvor hun takker for rettighederne til at opføre "Ordet" og om kontrakten.
samme dag: Brev fra Birte L. Hunø.
samme dag: Brev fra Einar Christiansen om bl.a. "Ordet".
samme dag: Brev fra Martinus Wested om bl.a. "Ordet".
samme dag: Brev fra Christian Krog.
===
1933 >Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde, jvf. Poul Wilde i Jyllandsp. 24/9 og Vald. Birn i Jyllandsp. 24/9., Jyllandsp.,
samme dag: Brev fra Ernst Thomsen ang. skuespil.
===

Fra datodatabase: 34

3. september

1924 >Brev fra Anna Pedersen med 2 avisartikler: 1 om Filipkirkens indvigelse dateret 01.09.1924 (uden kildeangivelse), 1 med titlen "Hvis Danmark blev katolsk" af K. L. Aastrup (Anna Pedersen) (31.05.01)
===
1925 >Brev fra Bork.  ( Bork) (46.03.05)
===
1925 >Brev fra Ida Wael.  (Ida Wael) (43.06.01)
===
1926 >Postkort fra Christian Krog.  (Christian Krog) (17.19.05)
===
1929 >Brev fra William Norrie ang. antagelsen og opførelsen af "En Idealist". (William Norrie) (36.20.03)
===
1930 >Brev fra Oscar Geismar om bl.a. "I Brændingen" (Geismars anmeldelse fra Fyns Venstreblad 03.09.1930 vedlagt). (Oscar Geismar) (36.22.03)
===
1932 >Telegram fra Axel Illum ang. "Ordet".  (Axel Illum) (82.04.01)
samme dag: "Ordet"s Forfatter tilfreds, Telefoninterview, Berl. A.
===
1932 >Telegram fra Busck vedr. "Ordet", som nu er færdig. (Arnold Busck) (35.19.03)
samme dag: "Ordet"s Forfatter tilfreds, Telefoninterview, Berl. A.
===
1932 >Brev fra Gerda Christophersen hvor hun takker for rettighederne til at opføre "Ordet" og om kontrakten. (Gerda Christophersen) (33.14.01)
samme dag: "Ordet"s Forfatter tilfreds, Telefoninterview, Berl. A.
===
1932 >Brev fra Birte L. Hunø.  (Birte Laage Hunø) (87.03.02)
samme dag: "Ordet"s Forfatter tilfreds, Telefoninterview, Berl. A.
===
1932 >Brev fra Einar Christiansen om bl.a. "Ordet". (Einar Christiansen) (23.14.02)
samme dag: "Ordet"s Forfatter tilfreds, Telefoninterview, Berl. A.
===
1932 >Brev fra Martinus Wested om bl.a. "Ordet". (Martinus Wested) (23.03.06)
samme dag: "Ordet"s Forfatter tilfreds, Telefoninterview, Berl. A.
===
1932 >Brev fra Christian Krog.  (Christian Krog) (14.04.01)
samme dag: "Ordet"s Forfatter tilfreds, Telefoninterview, Berl. A.
===
1933 >Brev fra Ernst Thomsen ang. skuespil.  (Ernst Thomsen) (38.13.03)
samme dag: Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde, jvf. Poul Wilde i Jyllandsp. 24/9 og Vald. Birn i Jyllandsp. 24/9., Jyllandsp.
===
1935 >Brev fra Halfdan Lorenzen.  (Halfdan Lorenzen) (88.09.01)
===
1935 >Brev fra Gudrun Petersen.  (Gudrun Petersen) (73.06.01)
===
1935 >Brevkort fra Niels Nøjgaard.  (Niels Nøjgaard) (03.04.01)
===
1935 >Brev fra A. Jespersen.  (A. Jespersen) (104.01.01)
===
1936 >Brev fra Poul Reumert.  (Poul Reumert) (05.02.02)
===
1936 >Brev fra Knud Mortil.  (Knud Mortil) (101.03.01)
===
1937 >Brev fra Mogens Brandt.  (Mogens Brandt) (45.01.06)
===
1937 >Brevkort fra Niels Nøjgaard.  (Niels Nøjgaard) (03.04.01)
===
1939 >Brev fra Ejnar Thomsen vedr. indsamling af penge til Valdemar Rørdam grundet hans dyre ægtefælle. (Ejnar Thomsen) (35.11.01)
===
1939 >Brev fra Forum.  (Svend Erichsen) (04.01.03)
===
1940 >Munk skriver til Ib Gottlieb Petersen.  (Ib Gottlieb Petersen) (76.02.01)
===
1940 >Munk skriver til Gottlieb Petersen vedr. Brix kritiske respons på Munks nationalsang, som Munk respekterer. (Ib Gottlieb Petersen) (37.16.01)
===
1940 >Munk skriver dedikation i "Navigare Necesse" med nytårshilsen til Gottlieb Petersen. (Ib Gottlieb Petersen) (37.16.01)
===
1940 >Munk skriver til Ida Wael.  (Ida Wael) (43.14.03)
===
1940 >Brev fra Per Markussen.  (Per Markussen) (105.01.01)
===
1941 >Brev fra Fjelkings. (Jan Fjelking) (39.06.01)
===
1941 >Brev fra Lisabeth Hansen.  (Lisabeth Maria Hansen) (15.13.03)
===
1942 >Brev fra Poul Hansen bl.a. om Kong Christian 10.s svar på Hitlers fødselsdagstelegram. (19.17.03)
===
1943 >Brev fra Knud Kristensen vedr. en sag med Peter Sørensen, som Munk har bedt Kristensen se på. (Knud Kristensen) (36.05.04)
===
1943 >Brev fra Jyllands-Posten.  (Hans Hansen) (45.16.04)
=== Kaj Munk Forskningscentret • Kroghstræde 3, rum 4.129 • DK-9220 Aalborg Ø • tlf. +45 99 40 91 24 • e-mail kmf@hum.aau.dk   Kort

 Opdateret: 2014-08-31