Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
c/o Jørgen Albretsen
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, rum 5.265
DK-9000 Aalborg

e-mail: kmf@hum.aau.dk
tlf. +45 99 40 91 24
Google Maps

Find Kaj Munk på facebook

Kaj Munk tekster findes i “Kaj Munk – Studieudgave på Web” – www.kajmunk.aau.dk – søg i teksterne og download

Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet” og digitale dokumenter under menupunktet “Digi. dok.”


Siegumfeldts bibliografi: 2

7. maj

1940 >Mens vi venter, , Nat.,
samme dag: Brev fra J. Keiding.
samme dag: Brev fra Aage Heinberg vedr. tak for Munks artikel "Mens vi venter" (Nationaltidende d. 07.05.1940).
samme dag: Brev fra C. G. Thorberg.
===
1940 >Et Stjernebillede spejler, Optr. under Overskr.: "Danmark" og med Musik af Erik Messell i Nat. 19/5 40. Optr. i Sværg det, Drenge S. 61 under Overskr.: Stjernebilledet. Optr. i Højskolebladet 16/8 40 med Musik af Kr. Andersen., Nat.,
samme dag: Brev fra J. Keiding.
samme dag: Brev fra Aage Heinberg vedr. tak for Munks artikel "Mens vi venter" (Nationaltidende d. 07.05.1940).
samme dag: Brev fra C. G. Thorberg.
===

Fra datodatabase: 28

7. maj

1923 >Munk skriver til sine plejeforældre.  (Peter Munk) (76.08.01)
===
1923 >Brev fra Okkels.  ( Okkels) (75.03.03)
===
1924 >Brev fra J. Amundsen. (54.05.05)
===
1928 >Brev fra Poul Bræmme.  (Poul Bræmme) (85.04.01)
===
1929 >Brev fra Herluf Aagaard.  (Herluf Aagaard) (73.11.04)
===
1930 >Brevkort fra Niels Nøjgaard.  (Niels Nøjgaard) (03.04.01)
===
1931 >Brev fra Ida Wael.  (Ida Wael) (43.07.03)
===
1931 >Munk er i Staats-Theater Berlin og se skuespillet "Agamemnon".  (100.05.02)
===
1931 >Munk skriver til Lise fra Berlin.  (47.02.01)
===
1933 >Kort fra Anna Pedersen.  (Anna Pedersen) (17.14.04)
===
1933 >Postkort fra Anna Pedersen. (Anna Pedersen) (17.14.04)
===
1934 >Munk skriver til Jyllands-Posten.  (Hans Hansen) (95.01.04)
===
1934 >Brev fra Hilding Bidsted.  (Hilding Bidsted) (08.04.02)
===
1935 >Brev Fra Kris Winther vedr. en grafologisk analyse af Munks håndskrift, som Winther ønsker at publicere i Illustreret Familie Journal sammen Munks kommentarer. (Kris Winther) (32.19.01)
===
1936 >Munk skriver til Ida Wael.  (Ida Wael) (43.13.02)
===
1936 >Munk skriver til Lise.  (Lise Munk) (04.11.03)
===
1936 >Brev fra Drewsen-Christensen.  (Adolf Drewsen-Christensen) (14.16.07)
===
1937 >Brev fra Det Norske Teatret, Oslo, ang. "I Brændingen". (38.21.01)
===
1937 >Brev fra Ernst Thomsen.  (Ernst Thomsen) (15.04.01)
===
1938 >Brev fra Martin Petersen.  (Martin Petersen) (104.01.01)
===
1939 >Brev fra Carlo Christensen.  (Carlo Christensen) (40.06.01)
===
1939 >Brev ang. ejendom vedlagt fotografi fra J. P. Jensens hustru, Marie Jensen.  (J. P. Jensen) (102.07.01)
===
1939 >Brev fra Harriet Larsen.  (Harriet Larsen) (102.08.01)
===
1940 >Brev fra J. Keiding.  (J. Keiding) (104.08.01)
samme dag: Mens vi venter, , Nat.
samme dag: Et Stjernebillede spejler, Optr. under Overskr.: "Danmark" og med Musik af Erik Messell i Nat. 19/5 40. Optr. i Sværg det, Drenge S. 61 under Overskr.: Stjernebilledet. Optr. i Højskolebladet 16/8 40 med Musik af Kr. Andersen., Nat.
===
1940 >Brev fra Aage Heinberg vedr. tak for Munks artikel "Mens vi venter" (Nationaltidende d. 07.05.1940). (Aage Heinberg) (32.21.04)
samme dag: Mens vi venter, , Nat.
samme dag: Et Stjernebillede spejler, Optr. under Overskr.: "Danmark" og med Musik af Erik Messell i Nat. 19/5 40. Optr. i Sværg det, Drenge S. 61 under Overskr.: Stjernebilledet. Optr. i Højskolebladet 16/8 40 med Musik af Kr. Andersen., Nat.
===
1940 >Brev fra C. G. Thorberg.  (C. G. Thorberg) (104.01.02)
samme dag: Mens vi venter, , Nat.
samme dag: Et Stjernebillede spejler, Optr. under Overskr.: "Danmark" og med Musik af Erik Messell i Nat. 19/5 40. Optr. i Sværg det, Drenge S. 61 under Overskr.: Stjernebilledet. Optr. i Højskolebladet 16/8 40 med Musik af Kr. Andersen., Nat.
===
1942 >Brev fra Paul Vestergaard bl.a. om Munk skal hiolde tale i Middelfart. (Paul Vestergaard) (29.03.10)
===
1942 >Brev fra P. Munk-Poulsen.  (P. Munk-Poulsen) (106.02.02)
=== Kaj Munk Forskningscentret • Rendsburggade 14, rum 5.265 • DK-9000 Aalborg • tlf. +45 99 40 91 24 • e-mail kmf@hum.aau.dk   Google Maps

 Opdateret: 2016-05-06