Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
c/o Jørgen Albretsen
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, rum 5.265
DK-9000 Aalborg

e-mail: kmf@hum.aau.dk
tlf. +45 99 40 91 24
Google Maps

Find Kaj Munk på facebook

Kaj Munk tekster findes i “Kaj Munk – Studieudgave på Web” – www.kajmunk.aau.dk – søg i teksterne og download

Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet” og digitale dokumenter under menupunktet “Digi. dok.”


Siegumfeldts bibliografi: 7

25. maj

1939 >Kaj Munks Svar, t. Ahlefeldt Laurvig, Jyllandsp.,
samme dag: Brev fra Jyllands-Posten.
===
1941 >Min Moders Minde, Optr. i V. Babylons Floder S. 51 flg., Nat.,
samme dag: Munk skriver til Ib Gottlieb Petersen.
samme dag: Munk skriver til Gottlieb Petersen vedr. at Ib er syg med hilsen fra Tante Agnes.
samme dag: Brev fra Hilding Bidsted.
===
1941 >Min Moders Minde, Optr. i Ved Babylons Floder S. 51 flg., Nat.,
samme dag: Munk skriver til Ib Gottlieb Petersen.
samme dag: Munk skriver til Gottlieb Petersen vedr. at Ib er syg med hilsen fra Tante Agnes.
samme dag: Brev fra Hilding Bidsted.
===
1941 >Min Moders Minde, Optr. i Ved Babylons Floder S. 51 flg., Nat.,
samme dag: Munk skriver til Ib Gottlieb Petersen.
samme dag: Munk skriver til Gottlieb Petersen vedr. at Ib er syg med hilsen fra Tante Agnes.
samme dag: Brev fra Hilding Bidsted.
===
1941 >K. M. taler og læser Niels Ebbesen paa Randers Teater, , Randers Amtsavis,
samme dag: Munk skriver til Ib Gottlieb Petersen.
samme dag: Munk skriver til Gottlieb Petersen vedr. at Ib er syg med hilsen fra Tante Agnes.
samme dag: Brev fra Hilding Bidsted.
===
1942 >Mit første Møde med -?, , B. T.,
samme dag: Brev fra Aase Kaufmann Rasmussen.
===
1945 >Kardinalen og Kongen, (Skuespil om Richelieu, jvf. Der brænder en ild. Oplæst af Poul Reumert i Odd Fellow Palæet 25/5 45). Den indledende Scene optr. i Berl. Sønd. 10/6 45, ,
===

Fra datodatabase: 27

25. maj

1923 >Brev fra Herluf Aagaard.  (Herluf Aagaard) (73.10.03)
===
1925 >Brev fra Ida Wael.  (Ida Wael) (43.06.01)
===
1925 >Brev fra Christian Krog.  (Christian Krog) (14.02.03)
===
1926 >Brev fra Marie og Peter Munk.  (Peter Munk) (59.02.01)
===
1927 >Brev fra J. P. Jensen.  (J. P. Jensen) (49.03.01)
===
1927 >Brev fra Ove Rasmussen.  (Ove Rasmussen) (101.04.03)
===
1928 >Brev fra Hans Brix.  (Hans Brix) (46.01.10)
===
1929 >Munk bor i perioden 25.05.1929-31.05.1929 på Christlisches Hospiz, Berlin. (49.08.02)
===
1929 >Brev fra von Harten ang. giftermålet med Emmy Lindquist. (Heinrich von Harten) (36.06.03)
===
1932 >Brev fra Arne Lyngby.  (Arne Lyngby) (87.13.01)
===
1932 >Brev fra Anders de Wolg.  (Anders de Wolg) (10.05.03)
===
1932 >Brev fra Arthur vedr. opgørelse over fest. (Arthur Bael) (29.03.04)
===
1935 >Brev fra Poul Schülein.  (Poul Schülein) (105.01.02)
===
1937 >Brev fra Marie og Peter Munk.  (Peter Munk) (59.09.02)
===
1937 >Brev fra Teaterförlag Arvid Englind.  (Arvid Englind) (10.07.01)
===
1938 >Brev fra Arvid Englind.  (45.09.03)
===
1938 >Brev fra Gerda Christophersen vedr. rollen som Biskop Beugel i "Smeltediglen", hvor Holger Strøm og Aage Foss diskuteres. (Gerda Christophersen) (33.17.01)
===
1938 >Brev fra Ellen Fibiger.  (Ellen Fibiger) (104.03.01)
===
1938 >Brev fra Jakob Christian Selckau.  (Jakob Christian Selckau) (105.05.02)
===
1939 >Brev fra Jyllands-Posten.  (Hans Hansen) (45.16.01)
samme dag: Kaj Munks Svar, t. Ahlefeldt Laurvig, Jyllandsp.
===
1940 >Brev fra Inga Nielsen, anstalten Sakskøbing. (Inga Nielsen) (36.12.01)
===
1941 >Munk skriver til Ib Gottlieb Petersen.  (Ib Gottlieb Petersen) (76.02.01)
samme dag: Min Moders Minde, Optr. i V. Babylons Floder S. 51 flg., Nat.
samme dag: Min Moders Minde, Optr. i Ved Babylons Floder S. 51 flg., Nat.
samme dag: Min Moders Minde, Optr. i Ved Babylons Floder S. 51 flg., Nat.
samme dag: K. M. taler og læser Niels Ebbesen paa Randers Teater, , Randers Amtsavis
===
1941 >Munk skriver til Gottlieb Petersen vedr. at Ib er syg med hilsen fra Tante Agnes. (Ib Gottlieb Petersen) (37.17.01)
samme dag: Min Moders Minde, Optr. i V. Babylons Floder S. 51 flg., Nat.
samme dag: Min Moders Minde, Optr. i Ved Babylons Floder S. 51 flg., Nat.
samme dag: Min Moders Minde, Optr. i Ved Babylons Floder S. 51 flg., Nat.
samme dag: K. M. taler og læser Niels Ebbesen paa Randers Teater, , Randers Amtsavis
===
1941 >Brev fra Hilding Bidsted.  (Hilding Bidsted) (08.06.02)
samme dag: Min Moders Minde, Optr. i V. Babylons Floder S. 51 flg., Nat.
samme dag: Min Moders Minde, Optr. i Ved Babylons Floder S. 51 flg., Nat.
samme dag: Min Moders Minde, Optr. i Ved Babylons Floder S. 51 flg., Nat.
samme dag: K. M. taler og læser Niels Ebbesen paa Randers Teater, , Randers Amtsavis
===
1942 >Brev fra Aase Kaufmann Rasmussen.  (Aase Hauch) (83.08.03)
samme dag: Mit første Møde med -?, , B. T.
===
1943 >Brev fra Hans Pedersen.  (Hans Pedersen) (78.07.05)
===
1943 >Brev fra Karen Margrethe Nielsen.  (Karen Margrethe Nielsen) (101.06.01)
=== Kaj Munk Forskningscentret • Rendsburggade 14, rum 5.265 • DK-9000 Aalborg • tlf. +45 99 40 91 24 • e-mail kmf@hum.aau.dk   Google Maps

 Opdateret: 2016-05-25