Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Kroghstræde 3, rum 4.129
DK-9220 Aalborg Ø
kmf@hum.aau.dk
tlf. +45 99 40 91 24
Kort

Find Kaj Munk på facebook
Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet”


Fra datodatabase: 21

23. april

1923 >Brev fra Ida Wael.  (Ida Wael) (43.05.03)
===
1924 >Brev fra Ingolf Sestoft.  (Ingolf Sestoft) (87.03.03)
===
1934 >Brev fra P. Laigaard Hansen. (P. Laigaard Hansen) (57.08.01)
===
1936 >Brev fra Poul Bræmme.  (Poul Bræmme) (85.05.01)
===
1936 >Brev fra Robert Schmidt.  (Robert Schmidt) (11.02.01)
===
1938 >Munk skriver til Lise på Fødselsanstalten i Århus.  (47.03.02)
===
1938 >Brev fra Busck vedr. oplæsningsaftenen i Studenterforeningen og en fejl i første udgivelsen af "Han sidder ved Smeltediglen". (Arnold Busck) (35.22.01)
===
1938 >Brev fra Olaf Jan Ballen m. Foto Af "Jesus" (?).  (Olaf Jan Ballen) (103.02.02)
===
1939 >Brev fra Hilding Bidsted.  (Hilding Bidsted) (08.05.03)
===
1940 >Brev fra Fenja Alstrup med bl.a. ønsket om et nyt film-manusskript fra Munk. (Fenja Alstrup) (37.11.02)
===
1940 >Munk skriver til Ida Wael.  (Ida Wael) (43.14.03)
===
1940 >Brev fra Anna Pedersen om bl.a. krigens indtog og flere fald med chok til følge. (Anna Pedersen) (31.10.03)
===
1940 >Brev fra Elisabeth Larsen. (Elisabeth Larsen) (15.09.04)
===
1940 >Brev fra Christian Clausen.  (Christian Clausen) (103.03.01)
===
1941 >Brev fra Miskow Makwarth ang. "Pilatus". (Miskow Makwarth) (11.08.02)
===
1941 >Brev fra Frk. Anna Pedersen, Ordrup. (Anna Pedersen) (17.03.02)
===
1941 >Brev fra Miskow Makwarth ang. "Pilatus". (Miskow Makwarth) (45.01.04)
===
1942 >Brev fra Vilhelm la Cour.  (Vilhelm la Cour) (78.06.05)
===
1942 >Brev fra Inga G. Nielsen.  (Inga Nielsen) (55.01.02)
===
1942 >Brev fra Erik Galle.  (Erik Galle) (103.06.01)
===
1943 >Brev fra Poul Hansen bl.a. om en Holstebro-redaktørs skrivning om en jagt og "DS."-politik. (19.17.03)
=== Kaj Munk Forskningscentret • Kroghstræde 3, rum 4.129 • DK-9220 Aalborg Ø • tlf. +45 99 40 91 24 • e-mail kmf@hum.aau.dk   Kort

 Opdateret: 2014-04-08