Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Kroghstræde 3, rum 4.129
DK-9220 Aalborg Ø
kmf@hum.aau.dk
tlf. +45 99 40 91 24
Kort

Find Kaj Munk på facebook
Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet”


Siegumfeldts bibliografi: 3

26. januar

1936 >Johan, Manden fra æ Havbjerge, Optr. i Liv og Glade Dage S. 128 flg. under Overskriften: Johan fra æ Havbjerge., Jyllandsp.,
samme dag: Munk skriver til Ida Wael.
===
1939 >Bogen om Maribo, C. C. Haugner: Maribo Historie II., Lollandsposten,
samme dag: Munk skriver til Ida Wael.
samme dag: Brev fra Trier Hansen.
===
1943 >Ringkjøbing, ved Ringkøbing 500 Aars Jubilæum, Ringk. A. Dagbl.,
samme dag: Brev fra Anna Pedersen om bl.a. sygdom og fornemmelse af dødens komme.
samme dag: Brev fra Jyllands-Posten.
===

Fra datodatabase: 20

26. januar

1915 >Brev fra Marie og Peter Munk.  (Peter Munk) (58.05.01)
===
1924 >Telegram fra Ida Wael.  (Ida Wael) (43.05.04)
===
1929 >Brev fra K. M. Kristensen.  (K. M. Kristensen) (56.08.06)
===
1931 >Munk skriver til Ida Wael.  (Ida Wael) (43.12.01)
===
1932 >Munk skriver til Ida Wael.  (Ida Wael) (43.12.02)
===
1934 >Brev fra Jyllands-Posten.  (Hans Hansen) (45.15.01)
===
1936 >Munk skriver til Ida Wael.  (Ida Wael) (43.13.02)
samme dag: Johan, Manden fra æ Havbjerge, Optr. i Liv og Glade Dage S. 128 flg. under Overskriften: Johan fra æ Havbjerge., Jyllandsp.
===
1937 >Munk skriver til Ida Wael.  (Ida Wael) (43.13.03)
===
1937 >Brev fra Busck vedr. uenighed om genoptrykket af "I Brændingen". (Arnold Busck) (35.21.02)
===
1937 >Brev fra Anna Pedersen om bl.a. Marens(?) død, den sidste "som hørte hende til". (Anna Pedersen) (31.09.04)
===
1938 >Munk skriver til Ida Wael.  (Ida Wael) (43.14.01)
===
1938 >Brev fra Martinus Wested om bl.a. "En Idealist". (Martinus Wested) (23.04.05)
===
1939 >Munk skriver til Ida Wael.  (Ida Wael) (43.14.02)
samme dag: Bogen om Maribo, C. C. Haugner: Maribo Historie II., Lollandsposten
===
1939 >Brev fra Trier Hansen.  (Folke Trier Hansen) (39.21.01)
samme dag: Bogen om Maribo, C. C. Haugner: Maribo Historie II., Lollandsposten
===
1941 >Brev fra Martinus Wested, bl.a. om Westeds manuskript til radioforedrag om Munk, som Jens Rosenkjær fra Statsradiofonien (senere Danmarks Radio) har afslået at udsende. Wested vil gerne høre Munks mening om manuskriptet. Desuden takker Wested for det tilsendte eksemplar af "Navigare Necesse" med Munks dedikation til Wested. (Martinus Wested) (23.05.01)
===
1942 >Brev fra Busck bl.a. om "Niels Ebbesen". (Arnold Busck) (35.24.02)
===
1942 >Brev fra Clara Pontoppidan.  (Clara Pontoppidan) (08.13.02)
===
1942 >Brev fra Michael Neiiendam bl.a. om forskelligt fra teatrets verden - herunder "Ordet" og oplæsninger. (Michael Neiiendam) (36.05.03)
===
1943 >Brev fra Anna Pedersen om bl.a. sygdom og fornemmelse af dødens komme. (Anna Pedersen) (31.11.03)
samme dag: Ringkjøbing, ved Ringkøbing 500 Aars Jubilæum, Ringk. A. Dagbl.
===
1943 >Brev fra Jyllands-Posten.  (Hans Hansen) (45.16.04)
samme dag: Ringkjøbing, ved Ringkøbing 500 Aars Jubilæum, Ringk. A. Dagbl.
=== Kaj Munk Forskningscentret • Kroghstræde 3, rum 4.129 • DK-9220 Aalborg Ø • tlf. +45 99 40 91 24 • e-mail kmf@hum.aau.dk   Kort

 Opdateret: 2015-01-23