Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, rum 5.265
DK-9000 Aalborg

e-mail: kmf@hum.aau.dk
Google Maps

Find Kaj Munk på facebook

Kaj Munk tekster findes i “Kaj Munk – Studieudgave på Web” – www.kajmunk.aau.dk – søg i teksterne og download

Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet” og digitale dokumenter under menupunktet “Digi. dok.”


Siegumfeldts bibliografi: 5

28. april

1936 >Kollegapassiar efter "Nora", Samtale med Henrik Ibsen. Optr. i Med Sol og Meg. Gl. S. 182 flg., Dag. N.,
samme dag: Brev fra Tage Rydal ang. oplæsning af skuespil.
samme dag: Brev fra Inga Nielsen, anstalten Sakskøbing.
===
1936 >Kollegapassiar efter "Nora", (Samtale med Henrik Ibsen). Optr. i Med sol og megen Glæde S. 182., Dag. N.,
samme dag: Brev fra Tage Rydal ang. oplæsning af skuespil.
samme dag: Brev fra Inga Nielsen, anstalten Sakskøbing.
===
1940 >Foraarets Fugle, Optr. i Med Sol og megen Glæde S. 216 flg., Jyllandsp.,
===
1940 >Foraarets Fugle, Optr. i Med Sol og megen Glæde S. 216 flg., Jyllandsp.,
===
1942 >Fra Ødemarker til Storskove, Poul Hansens Bog., Berl. T.,
===

Fra datodatabase: 20

28. april

1922 >Munk skriver til sine plejeforældre.  (Peter Munk) (57.02.01)
===
1922 >Munk i "Apollo Teater", Berlin, hvor han så et stykke kaldet "Venusbjerget" (Chr. K. F. Milbech?). (19.03.01)
===
1924 >Lykønskningsbrev fra Anna Pedersen i anledning af Munks embede som præst. Med hilsen og tegning fra Lilleø (31.05.01)
===
1929 >Brev fra Marie og Peter Munk.  (Peter Munk) (59.05.01)
===
1932 >Brev fra Emilie Hansen.  (Emilie Hansen) (57.09.05)
===
1932 >Munk underskriver kontrakt om "Cant" med Preben Skibsted. (Preben Skibsted) (10.11.03)
===
1933 >Brev fra Poul Bræmme.  (Poul Bræmme) (85.04.04)
===
1934 >Brev fra Drewsen-Christensen.  (Adolf Drewsen-Christensen) (14.16.05)
===
1935 >Brev fra Marie og Peter Munk.  (Peter Munk) (59.08.01)
===
1936 >Brev fra Tage Rydal ang. oplæsning af skuespil. (Tage Rydal) (56.12.06)
samme dag: Kollegapassiar efter "Nora", Samtale med Henrik Ibsen. Optr. i Med Sol og Meg. Gl. S. 182 flg., Dag. N.
samme dag: Kollegapassiar efter "Nora", (Samtale med Henrik Ibsen). Optr. i Med sol og megen Glæde S. 182., Dag. N.
===
1936 >Brev fra Inga Nielsen, anstalten Sakskøbing. (Inga Nielsen) (36.12.01)
samme dag: Kollegapassiar efter "Nora", Samtale med Henrik Ibsen. Optr. i Med Sol og Meg. Gl. S. 182 flg., Dag. N.
samme dag: Kollegapassiar efter "Nora", (Samtale med Henrik Ibsen). Optr. i Med sol og megen Glæde S. 182., Dag. N.
===
1937 >Brev fra Busck vedr. Munks bestilling af 1000 håndgjorte kort. (Arnold Busck) (35.21.02)
===
1938 >Brev fra Lise.  (47.08.02)
===
1938 >Munk sender kopi af tekst til Lise på Fødselsanstalten i Århus.  (46.03.02)
===
1938 >Brev fra Gerda Lundquist vedr. "Diktatorinden". (Gerda Lundquist) (19.21.05)
===
1938 >Brev fra Thorvald Larsen ang. "Han sidder ved Smeltediglen" (Potteskårs-stykket).  (Thorvald Larsen) (74.04.01)
===
1938 >Munk skriver til Lise.  (Lise Munk) (04.12.02)
===
1939 >Brev fra Holger Strøm. (Holger Strøm) (11.11.01)
===
1941 >Brev fra Svend Rindom om bl.a. "Tobias-skikkelsen" i Rindoms stykke. (Svend Rindom) (37.11.01)
===
1941 >Brev fra Anna Rasmussen.  (Anna Rasmussen) (105.05.02)
=== Kaj Munk Forskningscentret • Rendsburggade 14, rum 5.265 • DK-9000 Aalborg • e-mail kmf@hum.aau.dk   Google Maps

 Opdateret: 2017-02-09