Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, rum 5.265
DK-9000 Aalborg

e-mail: kmf@hum.aau.dk
Google Maps

Find Kaj Munk på facebook

Kaj Munk tekster findes i “Kaj Munk – Studieudgave på Web” – www.kajmunk.aau.dk – søg i teksterne og download

Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet” og digitale dokumenter under menupunktet “Digi. dok.”


Siegumfeldts bibliografi: 3

27. marts

1933 >Tyskland og Hauptmann von Köpenick, , Berl. A.,
samme dag: Brev fra Ludvig Brandstrup.
===
1933 >Tyskland og Hauptmann von Köpenich, Teaterbrev, Berl. A.,
samme dag: Brev fra Ludvig Brandstrup.
===
1942 >Niels Ebbesen, Skuespil i 5 Akter. Opført p. Støvring Højskole 27/3 42. Premiére p. d. Kgl. T. ca. 1/9 45., ,
samme dag: Brev fra Kirkeminster Fibiger vedr. Munks "nationale taler" rundt om i landet, hvilket ikke passer besættelsesmagten.
===

Fra datodatabase: 17

27. marts

1918 >Kort fra Holger Lund Christiansen.  (Holger Lund Christiansen) (55.04.01)
===
1919 >Brev fra Det kgl. Teater vedrørende afslag på "Pilatus". (09.20.08)
===
1921 >Brev fra Herman Larsen.  (Herman Larsen) (15.09.09)
===
1925 >Brev fra K. L. Aastrup.  (Karl Laurids Aastrup) (42.09.01)
===
1926 >Munk skriver til sine plejeforældre.  (Peter Munk) (76.07.01)
===
1928 >Munk skriver til Arne Lyngby.  (Arne Lyngby) (15.10.01)
===
1929 >Brev fra Arne Lyngby.  (Arne Lyngby) (87.12.02)
===
1930 >Brev fra Niels Nøjgaard.  (Niels Nøjgaard) (04.06.04)
===
1932 >Brev fra Andreas Møller.  (Andreas Møller) (09.16.01)
===
1933 >Brev fra Ludvig Brandstrup.  (Ludvig Brandstrup) (09.21.05)
samme dag: Tyskland og Hauptmann von Köpenick, , Berl. A.
samme dag: Tyskland og Hauptmann von Köpenich, Teaterbrev, Berl. A.
===
1936 >Brev fra Anders W. Holm.  (Anders W. Holm) (104.03.02)
===
1937 >Brev fra Nøjgaard.  (Niels Nøjgaard) (48.15.01)
===
1939 >Brev fra Hans Brix bl.a. om "Egelykke". (Hans Brix) (09.06.01)
===
1940 >Munk skriver til Ida Wael.  (Ida Wael) (43.14.03)
===
1940 >Brev fra Teaterförlag Arvid Englind.  (Arvid Englind) (10.07.01)
===
1942 >Brev fra Kirkeminster Fibiger vedr. Munks "nationale taler" rundt om i landet, hvilket ikke passer besættelsesmagten. (Christian Vilhelm Christoffer Fibiger) (19.20.01)
samme dag: Niels Ebbesen, Skuespil i 5 Akter. Opført p. Støvring Højskole 27/3 42. Premiére p. d. Kgl. T. ca. 1/9 45.,
===
1943 >Brev bl.a. om "Danmark" og tegneren Herluf Jensenius. (Arnold Busck) (35.25.01)
=== Kaj Munk Forskningscentret • Rendsburggade 14, rum 5.265 • DK-9000 Aalborg • e-mail kmf@hum.aau.dk   Google Maps

 Opdateret: 2017-02-09