Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
c/o Jørgen Albretsen
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, rum 5.265
DK-9000 Aalborg

e-mail: kmf@hum.aau.dk
tlf. +45 99 40 91 24
Google Maps

Find Kaj Munk på facebook

Kaj Munk tekster findes i “Kaj Munk – Studieudgave på Web” – www.kajmunk.aau.dk – søg i teksterne og download

Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet” og digitale dokumenter under menupunktet “Digi. dok.”


Siegumfeldts bibliografi: 1

28. september

1941 >Sekstende Søndag efter Trinitatis, Optr. i M. Ordeets Sværd S. 5 flg., Nat.,
samme dag: Brev fra Trier Hansen.
samme dag: Brev fra Vagn Holm.
===

Fra datodatabase: 24

28. september

1926 >Brev fra Marie og Peter Munk.  (Peter Munk) (59.02.01)
===
1926 >Brev fra Fjelking om bl.a. "Ditlevs Dam" (?) og hverdagen med undervisning osv. i Havnbjerg. (Jan Fjelking) (39.01.01)
===
1926 >Brev fra Klintes Forlag bl.a. om udbredelse i Norden - ingen konkrete titler. (Just Thorning) (03.16.06)
===
1926 >Brev fra Christian Krog.  (Christian Krog) (14.03.01)
===
1928 >Brev fra Ida Wael.  (Ida Wael) (43.07.01)
===
1931 >Brev fra Anna Pedersen bl.a. med lykønskning i forb. med "Cant". (Anna Pedersen) (31.07.02)
===
1931 >Brev fra Kungliga Dramatiska Teatern.  (Olof Molander) (10.09.01)
===
1932 >Brev fra Marcussen vedr. "En Idealist". (Johannes Marcussen) (38.13.02)
===
1934 >Brev fra Jyllands-Posten.  (Hans Hansen) (45.15.01)
===
1934 >Brev fra Christian Krog.  (Christian Krog) (14.04.02)
===
1935 >Brev fra Redaktør Christian Holm, Kristeligt Dagblad.  (Christian Holm) (104.04.01)
===
1937 >Brev fra Norden om "Diktatorinden".  (Helge Bruhn) (10.13.03)
===
1938 >Brev fra Århus Teater.  (Erik Henning-Jensen) (82.07.01)
===
1938 >Brev fra Anna Pedersen om bl.a. frygt for en kommende krig. (Anna Pedersen) (31.10.01)
===
1939 >Brev fra Ida Wael.  (Ida Wael) (43.08.04)
===
1939 >Hilsen fra Arnold Busck. (Arnold Busck) (35.18.01)
===
1940 >Brev fra Ejnar Munksgaard ang. "Det ligner jo ikke".  (Ejnar Munksgaard) (90.04.03)
===
1941 >Brev fra Trier Hansen.  (Folke Trier Hansen) (39.22.01)
samme dag: Sekstende Søndag efter Trinitatis, Optr. i M. Ordeets Sværd S. 5 flg., Nat.
===
1941 >Brev fra Vagn Holm.  (Vagn Holm) (104.04.01)
samme dag: Sekstende Søndag efter Trinitatis, Optr. i M. Ordeets Sværd S. 5 flg., Nat.
===
1942 >Brev fra Inga G. Nielsen.  (Inga Nielsen) (55.01.02)
===
1942 >Brev fra Busck bl.a. om hustruens indlæggelse. (Arnold Busck) (35.24.02)
===
1942 >Brev fra Frk. Anna Pedersen, Ordrup. (Anna Pedersen) (17.03.02)
===
1942 >Brev fra Harald Mogensen vedr. "Acta" (Apostlenes Gerninger) og Munks trussel med at gå til Gyldendal. (Harald Mogensen) (34.08.01)
===
1943 >Telegram fra Hilding Bidsted.  (Hilding Bidsted) (08.07.02)
=== Kaj Munk Forskningscentret • Rendsburggade 14, rum 5.265 • DK-9000 Aalborg • tlf. +45 99 40 91 24 • e-mail kmf@hum.aau.dk   Google Maps

 Opdateret: 2016-09-15