Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Kroghstræde 3, rum 4.129
DK-9220 Aalborg Ø
kmf@hum.aau.dk
tlf. +45 99 40 91 24
Kort

Find Kaj Munk på facebook
Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet” og digitale dokumenter under menupunktet “Digi. dok.”


Siegumfeldts bibliografi: 2

1. september

1935 >To Diktaturstaters to Overgreb, Mussolini - Abessinien og Hitler - Jøderne. Optr. i Himmel og Jord S. 152 flg., Jyllandsp.,
samme dag: Brev fra Ingeborg Rejkjær.
samme dag: Brev fra Marie og Peter Munk.
samme dag: Brev fra Anna Østergaard bl.a. om datteren Ingrids konfirmation.
===
1940 >Lad der ske noget - - -, Samtale med Niels Bukh om "Danmarks Ungdomsforbund". Svar fra N. B. i Nat. 2/9, jvf. Led. Art. i Ekstrabl. 2/9 og Nat. 3/9 og G. Helweg-Larsen i Krist. Dagbl. 3/9 40., Nat.,
samme dag: Brev fra Steensen-Leth vedr. "Egelykke".
samme dag: Brev fra Emma Pilgaard vedr. noget Nis Petersen har skrevet om bedstemor (Emma Christine Leininger) og evt. møde i Skolemødebestyrelsen, Viborg.
samme dag: Brev fra Hans Brix vedr. "Kong Christians Fødselsdag".
samme dag: Brev fra Hans Brix ang. "Kong Christians Fødselsdag".
===

Fra datodatabase: 35

1. september

1908 >Munk skriver til sin plejemoder, Marie Munk.  (Marie Munk) (05.06.06)
===
1917 >Munk til Immatrikulationsfest på Københavns Universitet. (17.17.08)
===
1922 >Munk skriver til sine plejeforældre.  (Peter Munk) (76.08.01)
===
1924 >Brev fra Poul Bræmme.  (Poul Bræmme) (85.02.05)
===
1924 >Langt brev fra Anna Pedersen. (Anna Pedersen) (31.05.01)
===
1926 >Brev fra J. Schaarup.  (J. Schaarup) (56.13.02)
===
1928 >Munk skriver til Ida Wael.  (Ida Wael) (43.11.02)
===
1929 >Brev fra Marie og Peter Munk.  (Peter Munk) (59.05.01)
===
1931 >Brev fra Bogtrykker Thomsen ang. "Cant".  (Niels P. Thomsen) (86.18.02)
===
1932 >Munk skriver til Lise.  (47.02.02)
===
1932 >Brev fra Mogens Brandt.  (Mogens Brandt) (45.01.05)
===
1933 >Brev fra Anna Roslind.  (Anna Roslind) (10.05.03)
===
1933 >Brev fra Jyllands-Posten.  (Hans Hansen) (45.14.03)
===
1934 >Brev fra Drewsen-Christensen.  (Adolf Drewsen-Christensen) (14.16.05)
===
1935 >Brev fra Ingeborg Rejkjær. (Ingeborg Rejkjær) (75.07.03)
samme dag: To Diktaturstaters to Overgreb, Mussolini - Abessinien og Hitler - Jøderne. Optr. i Himmel og Jord S. 152 flg., Jyllandsp.
===
1935 >Brev fra Marie og Peter Munk.  (Peter Munk) (59.08.01)
samme dag: To Diktaturstaters to Overgreb, Mussolini - Abessinien og Hitler - Jøderne. Optr. i Himmel og Jord S. 152 flg., Jyllandsp.
===
1935 >Brev fra Anna Østergaard bl.a. om datteren Ingrids konfirmation. (Anna Østergaard) (19.09.04)
samme dag: To Diktaturstaters to Overgreb, Mussolini - Abessinien og Hitler - Jøderne. Optr. i Himmel og Jord S. 152 flg., Jyllandsp.
===
1937 >Brev fra Mogens Brandt.  (Mogens Brandt) (45.01.06)
===
1937 >Postkort-hilsen fra Arnold Busck. (Arnold Busck) (35.18.01)
===
1937 >Brev fra Anna Pedersen om bl.a. "Diktatorinden". (Anna Pedersen) (31.09.04)
===
1937 >Brev fra Ejner Nielsen om bl.a. Ungdomsfængslet, hvor han arbejder med unge og gerne vil have Munk til at holde foredrag. (Ejner Nielsen) (29.03.07)
===
1937 >Brevkort fra Martinus Wested. (Martinus Wested) (94.11.01)
===
1937 >Brevkort fra Martinus Wested.  (Martinus Wested) (07.01.01)
===
1938 >Brev fra Manfred Björkquist vedr. "Ordet". (19.21.06)
===
1938 >Brev fra Johannes Ph. Beck.  (Johannes Ph. Beck) (101.07.02)
===
1938 >Brev fra N. Christiansen.  (N. Christiansen) (104.04.02)
===
1939 >Brev fra Ida Wael.  (Ida Wael) (43.08.04)
===
1939 >Brev fra Sigurd Swane vedr. Valdemar Rørdam. (Sigurd Swane) (35.10.01)
===
1940 >Brev fra Steensen-Leth vedr. "Egelykke". (Vincens Steensen-Leth) (25.02.02)
samme dag: Lad der ske noget - - -, Samtale med Niels Bukh om "Danmarks Ungdomsforbund". Svar fra N. B. i Nat. 2/9, jvf. Led. Art. i Ekstrabl. 2/9 og Nat. 3/9 og G. Helweg-Larsen i Krist. Dagbl. 3/9 40., Nat.
===
1940 >Brev fra Emma Pilgaard vedr. noget Nis Petersen har skrevet om bedstemor (Emma Christine Leininger) og evt. møde i Skolemødebestyrelsen, Viborg. (Emma Pilgaard) (23.06.02)
samme dag: Lad der ske noget - - -, Samtale med Niels Bukh om "Danmarks Ungdomsforbund". Svar fra N. B. i Nat. 2/9, jvf. Led. Art. i Ekstrabl. 2/9 og Nat. 3/9 og G. Helweg-Larsen i Krist. Dagbl. 3/9 40., Nat.
===
1940 >Brev fra Hans Brix vedr. "Kong Christians Fødselsdag". (Hans Brix) (09.08.01)
samme dag: Lad der ske noget - - -, Samtale med Niels Bukh om "Danmarks Ungdomsforbund". Svar fra N. B. i Nat. 2/9, jvf. Led. Art. i Ekstrabl. 2/9 og Nat. 3/9 og G. Helweg-Larsen i Krist. Dagbl. 3/9 40., Nat.
===
1940 >Brev fra Hans Brix ang. "Kong Christians Fødselsdag". (Hans Brix) (09.08.01)
samme dag: Lad der ske noget - - -, Samtale med Niels Bukh om "Danmarks Ungdomsforbund". Svar fra N. B. i Nat. 2/9, jvf. Led. Art. i Ekstrabl. 2/9 og Nat. 3/9 og G. Helweg-Larsen i Krist. Dagbl. 3/9 40., Nat.
===
1941 >Brev fra Hilding Bidsted.  (Hilding Bidsted) (08.06.02)
===
1942 >Brev fra Poul Bræmme.  (Poul Bræmme) (85.05.03)
===
1943 >Brev fra Jyllands-Posten: "Vi takker for Deres Artikel om Henrik Pontoppidan, men maa med Beklagelse meddele, at under den nu skærpede Censur har Udenrigsministeriet forbudt os at bringe Stof fra Deres Haand." (L. Egebjerg) (74.14.03)
=== Kaj Munk Forskningscentret • Kroghstræde 3, rum 4.129 • DK-9220 Aalborg Ø • tlf. +45 99 40 91 24 • e-mail kmf@hum.aau.dk   Kort

 Opdateret: 2015-08-25