Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
c/o Jørgen Albretsen
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, rum 5.265
DK-9000 Aalborg

e-mail: kmf@hum.aau.dk
tlf. +45 99 40 91 24
Google Maps

Find Kaj Munk på facebook

Kaj Munk tekster findes i “Kaj Munk – Studieudgave på Web” – www.kajmunk.aau.dk – søg i teksterne og download

Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet” og digitale dokumenter under menupunktet “Digi. dok.”


Siegumfeldts bibliografi: 1

24. juli

1938 >Jydernes Konge, , Nat.,
samme dag: Brev fra A. Flemming vedr. en hollandsk præst og dennes store beundring af Munks nordiske tanke.
===

Fra datodatabase: 16

24. juli

1917 >Brev fra Ida Wael.  (Ida Wael) (43.04.02)
===
1924 >Munk skriver til sine plejeforældre.  (Peter Munk) (76.08.01)
===
1927 >Brev fra Marie og Peter Munk.  (Peter Munk) (59.03.01)
===
1927 >Brev fra Nøjgaard.  (Niels Nøjgaard) (48.14.02)
===
1928 >Brev fra Karl Lindkvist.  (56.09.05)
===
1931 >Brev fra Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag vedrørende afslag på skuespilsmanuskript. (03.16.08)
===
1931 >Brev fra Drewsen-Christensen.  (Adolf Drewsen-Christensen) (14.16.02)
===
1935 >Kort fra Ebbe Rasmussen.  (Ebbe Rasmussen) (74.12.01)
===
1936 >Brev fra Arne Sørensen om bl.a. det nystartede tidskrift "Det Tredje Standpunkt", som Munk ønskes at skrive et bidrag til. (Arne Sørensen) (37.07.01)
===
1936 >Brev fra Esra Hansen om bl.a. hendes svigtende helbred og økonomiske forhold. (Esra Hansen) (23.11.02)
===
1936 >Brev fra Poul Reumert.  (Poul Reumert) (05.02.02)
===
1937 >Brev fra Robert Neiiendam.  (Robert Neiiendam) (10.19.02)
===
1938 >Brev fra A. Flemming vedr. en hollandsk præst og dennes store beundring af Munks nordiske tanke. (A. Flemming) (32.17.09)
samme dag: Jydernes Konge, , Nat.
===
1940 >Brev fra Gerda Christophersen vedr. "Egelykke" og hendes fortvivlese over, at Bentzon ikke vil spille hovedrollen og forespørger Munk om evt. kandidater til rollen. (Gerda Christophersen) (33.19.01)
===
1942 >Brev fra Harald Mogensen vedr. klichéer og korrektur af erindingsbogen. (Harald Mogensen) (34.08.01)
===
1943 >Brev fra Erik Kaufmann Rasmussen.  (Erik Kaufmann Rasmussen) (83.07.02)
=== Kaj Munk Forskningscentret • Rendsburggade 14, rum 5.265 • DK-9000 Aalborg • tlf. +45 99 40 91 24 • e-mail kmf@hum.aau.dk   Google Maps

 Opdateret: 2016-06-23