Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Kroghstræde 3, rum 4.129
DK-9220 Aalborg Ø
kmf@hum.aau.dk
tlf. +45 99 40 91 24
Kort

Find Kaj Munk på facebook
Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet”


Siegumfeldts bibliografi: 5

21. oktober

1938 >Hvor holdt vi af ham, Mindetale for Johs. Poulsen., Nat.,
samme dag: Brev fra Århus Teater.
samme dag: Hilsen fra Arnold Busck.
samme dag: Brev fra Adam Poulsen.
samme dag: Brev fra Ulla Poulsen bl.a. om "En Idealist".
===
1938 >Den kære Mester Johannes, Mindetale for Johs. Poulsen med omredig. Begynd., Jyllandsp.,
samme dag: Brev fra Århus Teater.
samme dag: Hilsen fra Arnold Busck.
samme dag: Brev fra Adam Poulsen.
samme dag: Brev fra Ulla Poulsen bl.a. om "En Idealist".
===
1938 >Hvad er det at gaa i skole?, Kantate ved Indvielsen af Maribo Gymnasium. Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 161., Lolland-Falsters Folketidende,
samme dag: Brev fra Århus Teater.
samme dag: Hilsen fra Arnold Busck.
samme dag: Brev fra Adam Poulsen.
samme dag: Brev fra Ulla Poulsen bl.a. om "En Idealist".
===
1939 >Ved Ulla Poulsens Afskedsdans, Digt, Nat.,
samme dag: Brev fra Berndt Carlberg.
===
1939 >Ved Ulla Poulsens Afskedsdans, , Nat.,
samme dag: Brev fra Berndt Carlberg.
===

Fra datodatabase: 30

21. oktober

1921 >Brev fra Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag vedrørende afslag på manuskriptet "Ingen Handske", som bedømmes til at være "uden kunsterisk værdi".  (03.16.08)
===
1922 >Kaj Munk taler ved "Slåbrok-aften" på Regensen, hvor aftenes store gæst var Kirkeminister J. C. Christensen. (20.07.02)
===
1923 >Brev fra Marie og Peter Munk.  (Peter Munk) (58.07.01)
===
1925 >Brev fra Herluf Aagaard.  (Herluf Aagaard) (73.10.05)
===
1927 >Brev fra Anna Pedersen.  (Anna Pedersen) (43.03.05)
===
1927 >Brev fra Ulla Poulsen.  (Ulla Britta Poulsen Skou) (11.03.01)
===
1931 >Brev fra Wilhelm Hansen.  (Wilhelm Hansen) (45.08.03)
===
1931 >Telegram fra Strakosch.  (Carl Strakosch) (45.03.05)
===
1931 >Brev fra Niels Nøjgaard.  (Niels Nøjgaard) (04.06.05)
===
1931 >Munk skriver postkort hjemme fra Vedersø til Anna Pedersen.  (Anna Pedersen) (14.05.01)
===
1932 >Brev fra Århus Teater.  (Erik Henning-Jensen) (82.07.01)
===
1932 >Brev fra Valdemar Ammundsen.  (Valdemar Ammundsen) (56.02.02)
===
1933 >Telegram fra Det kgl. Teater.  (Andreas Møller) (84.15.01)
===
1934 >Brev fra Poul Bræmme.  (Poul Bræmme) (85.04.04)
===
1934 >Brev fra Marie og Peter Munk.  (Peter Munk) (59.07.01)
===
1934 >Brev fra Ellen Kirkegaard.  (Ellen Kirkegaard) (105.05.03)
===
1935 >Munk skriver til Jyllands-Posten.  (Hans Hansen) (95.02.01)
===
1938 >Brev fra Århus Teater.  (Erik Henning-Jensen) (82.07.01)
samme dag: Hvor holdt vi af ham, Mindetale for Johs. Poulsen., Nat.
samme dag: Den kære Mester Johannes, Mindetale for Johs. Poulsen med omredig. Begynd., Jyllandsp.
samme dag: Hvad er det at gaa i skole?, Kantate ved Indvielsen af Maribo Gymnasium. Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 161., Lolland-Falsters Folketidende
===
1938 >Hilsen fra Arnold Busck. (Arnold Busck) (35.18.01)
samme dag: Hvor holdt vi af ham, Mindetale for Johs. Poulsen., Nat.
samme dag: Den kære Mester Johannes, Mindetale for Johs. Poulsen med omredig. Begynd., Jyllandsp.
samme dag: Hvad er det at gaa i skole?, Kantate ved Indvielsen af Maribo Gymnasium. Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 161., Lolland-Falsters Folketidende
===
1938 >Brev fra Adam Poulsen. (Adam Poulsen) (09.26.05)
samme dag: Hvor holdt vi af ham, Mindetale for Johs. Poulsen., Nat.
samme dag: Den kære Mester Johannes, Mindetale for Johs. Poulsen med omredig. Begynd., Jyllandsp.
samme dag: Hvad er det at gaa i skole?, Kantate ved Indvielsen af Maribo Gymnasium. Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 161., Lolland-Falsters Folketidende
===
1938 >Brev fra Ulla Poulsen bl.a. om "En Idealist". (Ulla Britta Poulsen Skou) (09.26.01)
samme dag: Hvor holdt vi af ham, Mindetale for Johs. Poulsen., Nat.
samme dag: Den kære Mester Johannes, Mindetale for Johs. Poulsen med omredig. Begynd., Jyllandsp.
samme dag: Hvad er det at gaa i skole?, Kantate ved Indvielsen af Maribo Gymnasium. Optr. i Foraaret saa sagte kommer S. 161., Lolland-Falsters Folketidende
===
1939 >Brev fra Berndt Carlberg. (Berndt Carlberg) (10.12.05)
samme dag: Ved Ulla Poulsens Afskedsdans, Digt, Nat.
samme dag: Ved Ulla Poulsens Afskedsdans, , Nat.
===
1940 >Brev fra Ejnar Munksgaard ang. "Det ligner jo ikke".  (Ejnar Munksgaard) (90.04.03)
===
1941 >Munk skriver til Gottlieb Petersen vedr. tak og fødselsdagshilsen. (Ib Gottlieb Petersen) (37.17.01)
===
1941 >Brev fra Teilman Jørgensen vedr. indstillingen af Gerda Christophersen til Tage Brandts Legat. (33.12.04)
===
1941 >Brev fra Thorkild Tryde, Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck, om "Ved Babylons Floder". (23.15.01)
===
1942 >Brev fra Inger Bentzon.  (Inger Bentzon) (42.03.03)
===
1942 >Brev fra Jørgen Wulff.  (Jørgen Wulff) (103.03.02)
===
1943 >Telegram fra Busck bl.a. med spørgsmål om familien lever. (Arnold Busck) (35.25.01)
===
1943 >Brev fra Westermann vedr. overståede jagtdage hos Munk og Lise og invitation til flere hos ham. (34.05.02)
=== Kaj Munk Forskningscentret • Kroghstræde 3, rum 4.129 • DK-9220 Aalborg Ø • tlf. +45 99 40 91 24 • e-mail kmf@hum.aau.dk   Kort

 Opdateret: 2014-09-23